Offentliga måltider och

lokal mat

Offentlig sektor som kund & LOKALA PRODUCENTER SOM LEVERANTÖRER

Området har synliggjort tre prioriterade områden och har bildat en arbetsgrupp med inriktning på:

  1. Ett ökat samarbete hos Livsmedelsbranschens aktörer vad gäller den offentliga måltiden.
  2. En gemensam långsiktig politisk strategi i Halland vad gäller halländskt, ekologiskt och svenskt.
  3. Livsmedelsupphandlingar. Underlätta för verksamheterna att göra bra upphandlingar som också underlättar för lokala producenter att komma in på marknaden.

kontaktperson: eva Ahlgren, Laholms kommun

Eva.ahlgren@laholm.se

070-606 16 62