Måltidsturism

Samverkan i nya eller etablerade former

Behovet av samverkan mellan aktörer inom mat & måltider och besöksnäringen har uttalats som stort. Det är också på mötesplatser som konsumenternas personliga engagemang skapas och kunskapen om det lokala och halländska sprids. Detta kan ske genom att:


• Optimera och skapa fler mötesplatser för aktörer och konsumenter, i etablerade former och med nya, innovativa koncept.

• Förmedla inspiration, trender och kunskap för att kunna paketera och marknadsföra det Halland erbjuder på flera ställen parallellt, till exempel ett gemensamt marknadsföringskoncept för regionala skördefester.

• Lär av pilotprojekt som Falkenbergs Skafferi, Kattegattleden och av varandra.

• Gemensam exponering av det halländska i och utanför Halland.


kontaktperson arbetsgrupp Måltidsturism: Nadja Leek, Region Halland

Nadja.leek@regionhalland.se

073-306 00 25