kompetens

Behovet av ökad kompetens löper som en röd tråd genom hela den halländska livsmedelskedjan och anses utgöra en grundläggande faktor för branschens fortsatta utveckling. Inom detta område har fyra områden prioriterats:


  1. Ökad kompetens hos Livsmedelsbranschens aktörer
  2. Kompetensförsörjning – attrahera unga
  3. Påverkansstruktur och lobbyverksamhet - Utveckla nya utbildningsformer.
  4. Kompetensförsörjning – karriärbytare


Områdets arbetsgrupp arbetar vidare med fokus på kompetensförsörjningen inom primärproduktionen och livsmedelsförädlingen i livsmedelskedjan.

Kontaktperson: Valerie scheib, valerie.scheib@regionhalland.se,

0720-804 252