Innovation och marknad

Från vara eller tjänst till konsument

Behov och insatser i hela kedjan från råvara till konsument:


  • Stärk den halländska identiteten och varumärket ytterligare
  • Gör det halländska mer synligt och tillgängligt för konsumenten med nya innovativa sätt att nå ut
  • Identifiera logistiklösningar som gör det möjligt att nå fler kunder såväl i som utanför Halland
  • Organisera innovationsinsatser inom områden som produkt,- tjänste-, affärs- och marknadsutveckling


En stor del av behoven fångades i ett tidigt skede upp av deltagare i dialoggruppen. Detta har hittills resulterat i två kraftfulla initiativ i två projekt. Läs mer om projekten här nedan.


Arbetsgruppen är av denna anledning vilande. Kontakta oss om du är intresserad av ytterligare initiativ inom detta område.

hallands matgille

Inspiration, hållbarhet, utveckling och innovation. Det är ledorden som genomsyrar projektet Hallands Matgille - ett treårigt projekt som ska stärka och utveckla de livsmedelsförädlande företagen i länet. Hallands Matgille erbjuder kostnadsfria insatser för livsmedelsförädlande företag som vill växa och utvecklas. Utifrån företagens behov har vi tagit fram tre övergripande insatser och tre direkta insatser - och alla genomsyras av hållbarhet.

taste of halland

Syftet med projektet är att "korta kedjan" mellan jordbrukare/ producenter och konsumenter genom att erbjuda halländska livsmedelsföretag en ny digital plattform som knyter ihop flera aktörer i livsmedelskedjan. Genom fysik logistik, distributionslösning och nya innovativa affärsmodeller möjliggör den digitala plattformen en effektivisering av försäljning, inköp, ledtider, produktinformation, transportplanering, producentadministration av hela livsmedelskedjan.